ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารวิชาการ
Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
Banthita
Apr 20, 2021
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
Banthita
Apr 20, 2021
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญของผศ.ภญ.สำลี ใจดี
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Jan 31, 2021
ดาวน์โหลดหนังสือชุด 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประกอบด้วย ปกิณกคดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย, 100 ปี การสาธารณสุขไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันการสาธารณสุขเพื่อชุมชน และใต้ร่มพระบารมี: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสาธารณสุขไทย
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์"
Banthita
Jan 19, 2021
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์" เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นภายในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1)
Banthita
Jan 18, 2021
หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต (ระยะที่ 1) เป็นบันทึกเหตุการณ์ (chronicle) ที่รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่
ข่าวสารและกิจกรรม
เอกสารบรรยาย "The Practices of Medical Anthropology in the New Public Health Context"
Banthita
Jan 18, 2021