ข่าวสารพิพิธภัณฑ์

ข่าวสารจดหมายเหตุ
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี 2565
ข่าวสารจดหมายเหตุ
ต้อนรับคณะทำงาน ครัวกลางชุมชนคนขอนแก่นไม่ทิ้งกัน
ข่าวสารจดหมายเหตุ
สภาเภสัชกรรมเข้าศึกษาดูงาน
Banthita
Mar 29, 2022
สภาเภสัชกรรมเข้าศึกษาดูงานที่ หอจดหมายเหตุฯ และ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี
Banthita
Apr 20, 2021
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และผลงานสำคัญของผศ.ภญ.สำลี ใจดี
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์"
Banthita
Jan 19, 2021
นิทรรศการ "อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ทางการแพทย์" เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นภายในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการหอประวัติศาสตร์สุขภาพ
Banthita
Jan 16, 2018
เนื่องในวาระ 100 ปี การสาธารณสุขไทย หสช. ร่วมกับสช. ได้มีการปรับปรุงหอประวัติศาสตร์สุขภาพ บริเวณโซนด้านหน้าและด้านข้าง ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 โดยนำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุขภาพ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การเกิด การแก่ การตาย