ข่าวสารวิชาการ

ข่าวสารวิชาการ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ข่าวสารวิชาการ
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
Admin
Nov 02, 2022
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 4-22 พฤศจิกายน 2565 การยื่นใบสมัครสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF E-mail : shi.centre@gmail.com สนใจสามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครงาน -ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 590 1352
ข่าวสารวิชาการ
Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด
Banthita
Apr 20, 2021
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Facebook Live เรื่อง Narratives for Knowledge Management เรื่องเล่าเพื่อการจัดการความรู้ในวิกฤตโรคระบาด