ข่าวสารจดหมายเหตุ

ข่าวสารจดหมายเหตุ
ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
Banthita
Nov 20, 2020
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 2 ปี หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
พิธีเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Banthita
Nov 27, 2019
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ข่าวสารจดหมายเหตุ
การก่อสร้างหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
Banthita
Aug 22, 2018