แผนงานโครงงานวิจัย
โดย Admin istrator
Jun 12, 2020

แผนงาน

 • วิถีชุมชน 
 • ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และกระบวนทัศน์สุขภาพ
 • สันติวิธีกับสุขภาพสังคม
 • สุขภาพภาคประชาชน
 • การตายอย่างสันติ
 • จิตวิญญาณกับสุขภาพ
 • ประวัติศาสตร์สุขภาพ
 • ศุกร์เสวนา
 • หลักสูตรอบรม
 • การดูแลสุขภาพที่บ้าน
 • ภัยพิบัติชุมชน 
 • เรื่องเล่ากับการเยียวยา
 • งานบันดาลใจ
 • วัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ
 • ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
 • สถาบัตยกรรมกับการเยียวยา
 • แรงบันดาลใจจากในหลวง ร.๙ 
 • โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ
 • โครงการวิจัยยาปฏิชีวนะในสังคม (Anti-Microbials in Society (AMIS) )


โครงการวิจัย


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง