10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

เจ้าของเคล็ดวิชา

10 ขั้นง่าย ๆ วิจัยเชิงคุณภาพ ฉบับปรับปรุงใหม่

...จากสามัญสู่ขั้นเทพ


“เริ่มต้น

ค้นคว้า

หาเป้า

เหลาโจทย์

กำหนดวิธีการ

ทำงานภาคสนาม

ถามหาความรู้ใหม่

ใช้บทคัดย่อนำทาง

นำเสนออย่างสร้างสรรค์

มุ่งมั่นสู่ขั้นเทพ”


การวิจัยเชิงคุณภาพ...

เหมือนการปอกเปลือกหัวหอม

ที่ค่อย ๆ ลอกเปลือกออกทีละชั้น

แต่ละชั้นที่ลอกออก เผยให้เห็นเนื้อหาภายในที่เราจะเข้าใจไม่ได้

ถ้าไม่ได้ลอกปรากฏการณ์เปลือกนอกออกก่อน


"งานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก หากทำเป็นขั้นตอน"


จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


หมวด: Books
240 THB x