สารคดีนักมานุษยวิทยากับเชื้อดื้อยา_Anti-Microbial In Society (AMIS)
โดย Banthita
Nov 20, 2021
สารคดีสั้น "เมื่อนักมานุษยวิทยา ถูกท้าทายจากโลกศตวรรษที่ 21" นำเสนอตัวอย่างทำงานของ "นักมานุษยวิทยา" ในการเสนอมุมมองและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ในด้านนโยบายและปฏิบัติการทางสังคม

สารคดีสั้น "เมื่อนักมานุษยวิทยา ถูกท้าทายจากโลกศตวรรษที่ 21" นำเสนอตัวอย่างทำงานของ "นักมานุษยวิทยา" ในการเสนอมุมมองและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อการทำความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่แนวทางใหม่ ๆ ในด้านนโยบายและปฏิบัติการทางสังคม สารคดีนี้เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัย "การใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม" (Anti-Microbial In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub) (2017-2021) โครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ IDRC, Uganda และ London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK


https://www.youtube.com/watch?v=iLXAOC3bNTw


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง