นักศึกษา ม.รังสิต เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ฯ

นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานที่หอประวัติศาสตร์สุขภาพ 

   

คณะจัดทำสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย เข้าเยี่ยมชมหอประวัติฯ

 และเลือกภาพเก่าเพื่อใช้ประกอบสมุดภาพประวัติศาสตร์แพทย์ไทย

aaaaa
 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ชั้น 1 อาคารสุขภาพ

|