นศ.แพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ฯ

   

นศ.แพทย์ปี 1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ และห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

aaaaa
 

เสวนา“จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย” และร่วมเปิดนิทรรศการ "เกิด แก่ เจ็บ ตาย"

และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ

|