Deprecated: Function split() is deprecated in /home/nham/domains/nham.or.th/public_html/modules/content/category.17.php on line 3 Naph.or.th - ข่าวและกิจกรรม
   

ข่าวอัพเดท

ทีมจดหมายเหตุฯให้บริการงานจดหมายเหตุแก่เจ้าหน้าที่ มสพ

สำเนาฟิล์มสไลด์เป็นไฟล์ดิจิตอลให้เจ้าหน้าที่ มสพ. เพื่อนำข้อมูลไปเขียนหนังสือ บทความ การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับยา

สถานีอนามัยตัวอย่าง กับงานบริการสาธารณสุข

หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้รับมอบเอกสารจากกองสุขศึกษา วันที่ 7 มี.ค 2554 มีสมุดอัลบั้มภาพเก่าการทำงานสาธารณสุขระหว่างปี 2500-2505 

การจัดทำไฟล์เอกสาร สช. เพื่อให้บริการเป็นจดหมายเหตุดิจิตอล

 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติได้จัดทำไฟล์เอกสาร สช. เพื่อให้บริการเป็นจดหมายเหตุดิจิตอล

ของที่ระลึกพิธีทางการทูตของกระทรวงสาธารณสุข

สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศส่งมอบของที่ระลึกพิธีทางการทูตให้กับหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติตามผลหารือกับ ศปท.


เรื่องราวที่เกิดขึ้น

การให้บริการงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

สำเนาภาพเก่ากองสุขศึกษาให้ตัวแทนบริษัทจินตนาการจำกัดเพื่อนำไปจัดทำเป็นสารคดีเกี่ยวข้องกับการประวัติระบาดวิทยาในประเทศไทย 

กล้องกันน้ำทำมือ ภูมิปัญญาของแพทย์ไทย

นวัตกรรรมการถ่ายรูปใต้น้ำ 60 ปีที่แล้ว จากเอกสารจดหมายเหตุนายแพทย์นัดดา ศรียาภัย ตีพิมพ์ลงในวารสาร "วิทยาศาสตร์" ฉบับเดือน มิถุนายน 2500

เอกสารการสอบทุนฟลูไบรท ของ นพ. นัดดา ศรียาภัย

เอกสารจดหมายเหตุสอบทุนฟุลไบรท ของนายแพทย์นัดดา ศรียาภัย เรื่องเล่าของนักเรียนแพทย์อาสาในสงครามโลก และบุกเบิกแพทย์เคลื่อนที่เพื่อควบคุมวัณโรคในชนบท

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ตระกูลแพทยานนท์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ

เสริมสร้างจิตวิญญาณงานสาธารณสุขสู่ ๑๐๐ ปี สู่ การสาธารณสุขไทย

 เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ จัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ในปี ๒๕๖๑

จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์การทำงานในระบบสุขภาพ(ตอนที่๑)

 การอบรมบุคลากรสาธารณสุขครั้งที่ ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 

พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพ

งานพิธีเปิดหอประวัติศาสตร์สุขภาพเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖  โดยความร่วมมือของ  กระทรวงสาธารณสุข, สช., สวรส., สรพ., สสส. และ สปสช.

พิธีเปิดเสมสิกขาลัย เชียงราย วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

โครงการเสมสิกขาลัย เชียงราย จัดพิธีเปิดอาคารเป็นทางการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย

 

ทายาทส่งมอบเอกสารส่วนบุคคลของอาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี ครูหมอนวดไทย

การส่งมอบเอกสารส่วนบุคคลของอาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี ครูหมอนวดไทยรุ่นบุกเบิกฟื้นฟูการนวดไทยตั้งแต่ยุคงานสาธารณสุขมูลฐาน

งานครบรอบ ๑ ปีห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดีของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว จึงร่วมกันจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการ ดาวน์โหลด

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดธาตุทอง

 ในวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว  ณ วัดธาตุทอง

ประวัติศาสตร์เล่มใหญ่: งานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้ร่วมงานมากกว่า ๑,๓๐๐ คน

แถลงข่าวงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

 คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยจัดงานแถลงข่าว เปิดตัวเพลงใหม่และเรื่องราวชีวิตและการทำงานที่ไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการและประธานการประชุม ได้กล่าวสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

การเตรียมจัดงาน ๑๐๐ ปีให้คุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ขององค์กรต่าง ๆ

 

 คณะกรรมการจัดงานฯที่มาจากความร่วมมือ ได้มีการประสานงาน ประชุมแลพดำเนินงานจัดงานร่วมกันอย่างพร้อมใจให้ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔   Download

เรียนรู้ดูงานและร่วมมือกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันการเรียนรู้และรวบรวมภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดของเมืองไทย download


หน้า : 1 | 2 ถัดไป »
|