เรื่องราว ข้าวของและเทคโนโลยีสุขภาพท้องถิ่น

เรื่องราว ข้าวของและเทคโนโลยีสุขภาพท้องถิ่น

การสัมมนาวิชาการสังคมและสุขภาพ ๒๕๕๓ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุขภาพชุมชน: เรื่องราว ข้าวของและเทคโนโลยีสุขภาพท้องถิ่น download

"งานนี้เราอาจเริ่มสายเกินไปหรือเปล่า" เป็นคำกล่าวของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ที่ชวนให้คิด ในการเริ่มชวนเครือข่าย/พื้นที่ที่สนใจงานพิพิธภัณฑ์สุขภาพ เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ ที่สะท้อนวิถีสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากวัตถุ ที่ซ่อนเรื่องราว ความคิด และบุคคลต่างๆ ไว้เป็นความทรงจำ