ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 100ปี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 100ปี

การสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

 

 

 

 

              ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 - 2561) ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 13                    กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

  

  

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352