ทีมจดหมายเหตุฯให้บริการงานจดหมายเหตุแก่เจ้าหน้าที่ มสพ

ทีมจดหมายเหตุฯให้บริการงานจดหมายเหตุแก่เจ้าหน้าที่ มสพ

สำเนาฟิล์มสไลด์เป็นไฟล์ดิจิตอลให้เจ้าหน้าที่ มสพ. เพื่อนำข้อมูลไปเขียนหนังสือ บทความ การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับยา

การให้บริการงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ


โดยในวันที่ 8 กันยายน 2560 ทางหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ให้บริการแก่ นางฉวีวรรณ แก้วจีน เจ้าหน้าที่มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (มสพ.) ซึ่งมีความสนใจในการเขียนหนังสือบทความเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับยา โดยนางฉวีวรรณ แก้วจีนได้นำฟิล์มสไลด์ จำนวน 9 รูป ซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับโทษภัยของยาซอง พวกแอสไพริน ฟินาซิติน กาแฟอิน พาราเซตามอน ทันใจ เป็นต้น มาให้ทางเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติจัดทำสำเนาเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องสแกนEPSON V700 PHOTO สแกนฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิตอลขนาด 600 DPI ตามหลักมาตรฐานจดหมายเหตุสากล และส่งมอบไฟล์เป็นที่เรียบร้อยตามที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาต้องการ

 

 

 

    

         


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352, มือถือ 09285 89665