งานรวบรวมเอกสารบริษัท จินตนาการ จำกัด

งานรวบรวมเอกสารบริษัท จินตนาการ จำกัด

ทีมงานหอจดหมายเหตุฯ ได้รับมอบเอกสารไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากบริษัท จินตนาการ จำกัด

 

งานรวบรวมเอกสารบริษัท จินตนาการ จำกัด

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ทางทีมงานหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้เดินทางไปที่บริษัทจินตนาการจำกัด เพื่อรับมอบเอกสารไฟล์ข้อมูลและข้าวของต่างๆ โดยบริษัทจินตนาการเป็นบริษัทถ่ายทำโฆษณาสารคดี ซึ่งจะมีงานสารคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของระบบสุขภาพและสังคมไทยเป็นจำนวนมาก ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติในอนาคต โดยสามารถรวบรวมงานที่บริษัทจินตนาการจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2560 ทั้งหมดจำนวน 11 ด้าน ได้แก่ 1. งานแนะนำองค์กร บุคคล และผลงาน (Profile) 2.งานด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 3.งานด้านฐานทรัพยากร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 4.งานด้านนโยบายสาธารณะ 5.งานด้านวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 6.งานด้านสุขภาวะ สุขภาพ และระบบสาธารณสุข 7.งานวิจัย และการจัดการความรู้ 8.รายการโทรทัศน์ 9.สปอตโทรทัศน์ 10.งานบริการตัดต่อ และอื่นๆ

โดยเบื้องต้นทางทีมงานได้ทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูล เป็นไฟล์มาสเตอร์ MOV ไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 -2554 (รวมงานของ สวสส. ทั้งหมด) และรับมอบ ม้วน VDO จำนวน 32 ม้วน มาเก็บรักษาไว้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ และในอนาคตอาจต้องมีการประสานงานกับบริษัทจินตนาการในระยะยาว เพื่อรวบรวมงานของบริษัทจินตนาการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟล์ข้อมูล HD ม้วน VDO  Footage ที่อยู่ในรูปแบบม้วนเทป Sony DV CAM (ขนาด 13.5 x 9.5 ซม.) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของระบบสุขภาพและสังคมไทยทั้งหมด ดาวน์โหลดบัญชีเอกสารบริษัทจินตนาการ

 


 

        

    

           

             ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352, มือถือ 09285 89665