แถลงข่าวงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

แถลงข่าวงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

 คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยจัดงานแถลงข่าว เปิดตัวเพลงใหม่และเรื่องราวชีวิตและการทำงานที่ไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน

 

งานแถลงข่าว หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  ประสานงานและจัดงานโดยคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และทีมงาน เป็นแม่งานหลักวางแผนและดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดงานแถลงข่าววันนี้

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาร่วมรับฟังอย่างมาก กับบทเพลงบอกเล่าถึงคนดีคนสำคัญอีกคนหนึ่งของสังคมไทย  ในวาระถึงอายุครบ ๑๐๐ ปีและท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านยังเป็นปูชนียบุคคลที่บุคลากรสาธารณสุขเคารพศรัทธาจนเรียกว่า"คุณพ่อ"  คนทำงานในแวดวงองค์กรสาธารณประโยชน์เคารพนับถือรับฟัง และประชาชนรู้จักจดจำในฐานะรัฐมนตรีใจซื่อตรง พูดจริงทำจริง 

 บทเพลงใหม่ที่เกิดขึ้นและมาจากแรงบันดาลใจที่ได้อ่านเรื่องราวชีวิตการทำงาน  และรับฟังเรื่องจากคำบอกเล่าของบุคคลในแวดวงทำงานสุขภาพกับสังคม ชื่อเพลง หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว แต่งโดย สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน และร่วมกันขับร้องกับกลุ่มเพื่อนศิลปินคือ ไก่ แมลงสาบ จากกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีและประชาชน และวงคีตาญชลี  ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต 

    

          

หลังจากฟังดนตรีและบทเพลงสร้างความซาบซึ้งและฮึกเหิมในจิตใจคณะกรรมการจัดงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว แล้ว มีเวทีเสวนาเปิดตัวการจัดงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องราวคุณูปการและความดีงามทางสังคมจากการทุ่มเทและเป็นแบบอย่างที่ประทับในจิตใจของคนใกล้ชิด คือ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทและประธานคณะกรรมการจัดงานนี้  นายสันติสุข โสภณศิริ คนทำงานแวดวงทางสังคมใกล้ชิด ผู้สัมภาษณ์และเขียนเรื่องชีวิตของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  อาจารย์จิราพร เครือโสภณ อดีตพยาบาลและลูกศิษย์รุ่นแรกของโรงพยาบาลหญิง และคุณชัชวาลย์  พริ้งพวงแก้ว  สถาปนิกและบุตรชายคุณพ่อเสม  ซึ่งวันนี้ขาดองค์ประกอบไปอีก 2 ท่านคือ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย แพทย์ผู้หนึ่งที่ไปทำงานเอกสารจดหมายเหตุที่บ้านท่าน และท่านได้ฝากภารกิจทางสังคมด้วยความไว้วางใจ และนพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แพทย์ผู้เคยทำงานใกล้ชิดกับคุณพ่อเสมอีกคนหนึ่ง และเป็นกรรมการจัดงานนี้ ซึ่งติดภารกิจในวันแถลงข่าวพอดี แต่มอบหมายทีมงานของ สช. มาช่วยเต็มที่ 

  

หลังการเสวนาจบลง นักข่าวต่างรุมล้อมผู้ร่วมเสวนาแต่ละท่าน อาทิ คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว 

  

           

 สามารถรับบรรยาย งานแถลงข่าว หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสมพริ้งพวงแก้ว ได้ที่ www.healthstation.in.th/action/videolist/videonew/